Håland Brensel

Info om  brennverdi

Berekning av brennverdi

 

Effektiv brennverdi for alle treslag ved null prosent fukt er tilnærma lik 5,32 kWh/kg ved. Effektiv brennverdi ved 20 % fukt kan reknes ut etter formelen: 5,32 - (6,02 • 20/100) = 4,1 dvs. kWh/kg ved. Ved 18 % fukt er brennverdien 4,3 kWh/kg. Kjøper du nyhogd/rå ved, med 50 % fukt, er brennverdien nede i rundt 2,4 kWh/kg virke.

 

Brennverdi pr. favn i kilowattimer.

Tallene her gjelder vis fuktinnholdet på veden er på maksimal 20 %.

Brennverdier

 

Rogn har ikke høyeste brennverdi!

 

Oppfatningen om at rogn er det treslaget som har den høyeste brennverdien, er ikke korrekt. Ved Skogforskning har de foretatt målinger av tetthet i trevirket (densitetsmålinger) hos rogn fra forskjellige steder i Norge. Resultatene viser at rogn har en tetthet som i gjennomsnitt ligger på ca 520 kg/m3. Det vil si at rogn er noe tyngre enn bjørk og nesten like tung som lønn.

Vekt per fastkubikkmeter 100 % tørt virke er som følgende:

Når det tidligere har vært sagt at rogn har den høyeste brennverdien, har man referert til svensk asal (Sorbus intermedia). Disse to treslagene er nære slektninger, men med forskjellig tetthet som figuren viser.

 

 

 

Brennverdien for de ulike treslagene er nesten denne samme målt per vekt. Men fordi treslagene har ulik tetthet, blir brennverdiene forskjellige per volum. Det er en klar sammenheng mellom treslagets tetthet og brennverdi.