Håland Brensel

Norsk Standard  for ved til brensel

Standarden har som mål å skaffe markedet ved i samsvar med definerte former og sikre forbrukerne et produkt i henhold til denne standarden. Etter at det i flere år har hersket mye usikkerhet rund det å kjøpe ved i sekker, var det flere som tokk til ordet for å komme fram til en felles plattform innen produksjon og merking av sekker. Resultatet er NS 4414 Ved til brensel i husholdningene.

 

NS 4414 er lagt opp slik at produsentene lett kan holde seg til denne i sin produksjon. Det er også krav til merking av emballasje. Sekkens mål i cm skal angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken.

 

Utdrag av standarden er beskrevet nedenfor og kan kjøpes direkte fra Norges Standardiseringsforbund: tlf 22 04 92 00.

 

Utdrag fra Norsk standard NS 4414
Ved til brensel i husholdningene

Merking av sekker

 

Ved omsetning av ved i sekker skal sekkens størrelse i cm og vekt angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken. Merkingen bør også angi klasse og produsentens navn eller merkevarebetegnelse eller annen nyttig informasjon. Dette kan gjøres ved et informasjonsskriv som leges løst i sekken. Ved som omsettes uten emballasje, behøves ikke merkes, men selger skal kunne gi informasjon om treslag og fuktighet.

 

Utdrag fra Norsk Ved.