Håland Brensel

Om oss

Vi er en familie på Håland som bor på en gård. Utenom gårdsdriften og jobb utenom, selger vi ved og vedbriketter til lokalmiljøet.

Vi får levert tømmer hjem til oss, som vi sager og kløyver opp i forskjellige størrelser. Vi har og saget ned og hentet tømmer selv.

Utstyret vi bruker til å kappe opp tømmeret er tre vedkløyvere i forskjellige størrelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typer ved

Vi selger ved i både furu og bjørk.

Størrelser

Vi kan sage veden i forskjellige lenger, den vanligste lengden er 30 cm. Veden samles i 1500 liter sekker ( 1/2 favn) eller i korger som tar 3000 liter (1 favn). Vi kan og i enkelttilfeller stappe ved i småsekker på 60 eller 40 liter. Dette er noe forskjellige bedrifter har ønsket.

Levering

Vi kan levere veden med traktor eller lastebil. Men du kan og henter veden selv (det blir vi ekstra glade for). Da kan du og spare noen ekstra kroner.

Bestilling

Då ringer du Trygve på mobil: 975 62 600 el/hjem: 51 43 08 47

Vi befinner oss litt i utkanten fra Varhaug i Rogaland

Hakki Pilke Bigx47: den største vi har. Den

kan ta i mot tømmer på hele 47 cm i diameter. Det følger og med et bord til denne kløyveren.

Hakki Pilke 2x: den minste vi har. Brukes ved kapping av mindre tømmer.